Preskoči na vsebino


Župnijska cerkev Marijinega rojstva

Župnija Velike Lašče je bila razglašena 25. oktobra 1862 z odlokom ljubljanskega škofa Jerneja Vidmarja. Pred tem je bil od leta 1662 vikariat župnije Dobrepolje.Današnja župnijska cerkev je že peta znotraj ozemlja, ki ga imenujemo Velike Lašče. Prvo, verjetno leseno cerkvico so stiški menihi postavili v smeri proti postaji že kmalu po letu 1230.

Leta 1469 so bile požgane vse vasi od Kočevja do Iga, torej tudi Velike Lašče in z njimi cerkev. Leta 1471 je stiški opat naročil, naj cerkve zaščitijo s tabori. Iz tedanjih razmer sklepamo, da so kmalu postavili novo cerkev na mestu sedanje.

Leta 1622 so cerkev na novo zgradili ali vsaj temeljito prezidali. To cerkev je pri svojem popisovanju leta 1689 ali kakšno leto prej videl Valvasor, ki je omenil, da je imela tabor. Tretja cerkev je z vso vasjo vred leta 1699 pogorela.

Četrto cerkev so sezidali na mestu pogorele tretje, postavili so tudi zvonik, ki je ostal do leta 1877.

Temeljni kamen pete (sedanje župnijske) cerkve je 13. maja 1856 blagoslovil ljubljanski prošt Simon Ladinig. Nova cerkev je bila blagoslovljena 25. oktobra 1857. Blagoslovil jo je upokojeni dekan Vincenc Vovk. Župnija je tedaj štela več kot 3.000 duš.