Oznanila župnije Velike LaščeMašni nameni in oznanila Arhiv:   2020 2019 2018 2017 2016 2015     januar januar januar januar januar september       februar februar februar februar oktober       marec marec marec marec november       april april april april december       maj maj maj maj         junij junij junij junij         julij, avgust julij, avgust julij, avgust julij, avgust         september september september september         oktober oktober oktober oktober         november november november november         december december december december      http://zupnija-velike-lasce.rkc.si/index.php/content/display/54