Oznanila župnije Velike LaščeMašni nameni in oznanila Arhiv:   2019 2018 2017 2016 2015     januar januar januar januar september     februar februar februar februar oktober     marec marec marec marec november     april april april april december     maj maj maj maj       junij junij junij junij       julij, avgust julij, avgust julij, avgust julij, avgust       september september september september       oktober oktober oktober oktober       november november november november         december december december      http://zupnija-velike-lasce.rkc.si/index.php/content/display/54